Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

    Regulamin sprzedaży Sklepu Internetowego Wydawnictwa Ekonomik – A. Komosa ważny od 25.05.2018 r.

www.ekonomik.net.pl

Sklep prowadzony jest przez: Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 18 m. 145 wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 349907, NIP 521-102-11-25, Regon 142186291.

Składanie zamówień

Zamówienia należy składać w sklepie internetowym www.ekonomik.net.pl (również na adres e-mail: info@ekonomik.net.pl, listownie). Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce. Ponadto Klient powinien dysponować kontem poczty elektronicznej (e-mail).

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację, że zamówienie dotarło do Sklepu oraz inne informacje dotyczące umowy. To potwierdzenie oznacza fakt zawarcia umowy miedzy Klientem i Wydawnictwem Ekonomik.

Zmiany w złożonym zamówieniu Klient może dokonywać telefonicznie (Tel. 796 826 245 lub 510 10 33 55) do momentu przekazania przesyłki Poczcie Polskiej.

Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep przesyła Klientowi informację na adres e-mail.

Zamówione książki są pozbawione wad jakościowych (zadrapania, zarysowania, załamania) i są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Czas realizacji zamówienia

Sklep realizuje zamówienie (przygotowuje przesyłkę i przekazuje ją do wysłania) w ciągu:

• w okresie wrzesień – październik w ciągu 1 - 3 dni roboczych;

• w pozostałym okresie – od 1 do 5 dni roboczych.

Czas realizacji zamówienia przez Ekonomik - Andrzej Komsa  należy powiększyć o czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską,  wynosi on zwyczajowo: 3 - 5 dni.

Ceny towarów

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają VAT. Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa udziela rabatów cenowych:

 • Przy składanych jednorazowych zamówieniach (jedna faktura, jedna przesyłka) ponad 20 egzemplarzy jednego tytułu (jednej pozycji zamówienia) cena będzie obniżona o 10% na egzemplarzu.
 • Przy składanych jednorazowych zamówieniach (jedna faktura, jedna przesyłka) ponad 50 egzemplarzy jednego tytułu (jednej pozycji zamówienia) cena będzie obniżona o 15% na egzemplarzu.

Koszty przesyłki:

 • Koszt przesyłki przy jednorazowych zamówieniach (jedna faktura, jedna przesyłka) o wartości większej lub równej 270,00 zł pokrywa Ekonomik – A. Komosa.
 • Przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 270,00 zł koszt przesyłki pokrywa Nabywca. Koszt przesyłki wynosi:
 • Dla przesyłek opłaconych z góry (przedpłata) - 14,00 zł brutto i jest taki sam bez względu na to, czy zamawiana jest jedna książka, czy większa ich ilość.
 • Dla przesyłek pobraniowych (płatnych przy odbiorze) - 18,00 zł brutto i nie zależy on od ilości zamówionych książek.

Przykład: koszt wysyłki przy zakupie jednej książki za 10 zł wynosi 18,00 zł (łącznie za książkę i przesyłkę – 28,00 zł); przy zakupie 10 takich książek koszt przesyłki wynosi nadal 18,00 zł (koszt 1 książki wynosi 11,80 zł). Rabaty cenowe są udzielane, a koszty przesyłki są pokrywane wyłącznie wtedy, gdy do zamówienia wystawiana jest jedna faktura a zamówione książki wysyłane są jedną przesyłką.

Forma zapłaty

Sklep oferuje następujące formy zapłaty:

 1. Przedpłata na rachunek bankowy Wydawnictwa Ekonomik A. Komosy nr 16 2490 0005 0000 4500 5268 5058 w Alior Bank. Realizacja zamówienia następuje po wpływie środków na rachunek bankowy;
 2. Pobranie pocztowe – zapłata przez Klienta następuje w momencie odbioru przesyłki.

Faktury - Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.

Uwaga: Obliczanie wartości zamówienia brutto  na formularzu sklepu internetowego jest odmienne niż sposób obliczania tej wartości na fakturze. W konsekwencji tego w niektórych, rzadkich przypadkach występuje kilkugroszowa różnica między kwotą na fakturze, a kwotą na zamówieniu (rachunek w stu i rachunek od stu). Wiążąca jest oczywiście kwota na fakturze. Wydawnictwo nie będzie pobierać ani zwracać tych groszowych różnic.

Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową

W przypadku otrzymania przez Klienta książki z wadą ma on prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od dnia otrzymania towaru i w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Klient może żądać w takiej sytuacji:

 1. Wymiany książki na inną wolną od wad;
 2. Obniżenia ceny książki;
 3. Odstąpienia od umowy (zwrot gotówki).

Jeśli Klient oczekuje wymiany książki na inny egzemplarz wolny od wad, bądź też zamierza odstąpić od umowy to przesyła on reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i oświadczeniem (załącznik nr 1) na adres: Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa; ul. Czerska 18 m. 145; 00-732 Warszawa. Przesyłka musi być rejestrowana (to jest polecona ekonomiczna w przypadku listów i ekonomiczna w przypadku paczek).

Reklamacje rozstrzygane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, w zależności od życzenia klienta, uszkodzony towar zostanie wymieniony na inny lub też zostaną zwrócone pieniądze na konto Nabywcy. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru (koszt paczki ekonomicznej) ponosi Sklep i zwraca je po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy

Indywidualny konsument ma prawo (bez podania przyczyn) do odstąpienia od umowy, w tym celu powinien w terminie 14 dni od otrzymania towaru:

 • złożyć oświadczenie (wzór nr 2) i przesłać je do Sklepu Ekonomik (wersja papierowa lub elektroniczna). Otrzymanie oświadczenia w formie elektronicznej zostanie potwierdzone przez Sklep e-mailem;
 • odesłać książki w stanie niezmienionym do Sklepu. Konsument zwraca zamówione książki do Sklepu na własny koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Sklep po otrzymaniu książek wraz z oświadczeniem i dowodem sprzedaży przekazuje (nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania książek i oświadczenia) klientowi na konto bankowe wskazane w oświadczeniu kwotę wynikającą z wystawionej faktury (książki i koszty przesyłki z Wydawnictwa do klienta).

Po otrzymaniu książek i oświadczenia Sklep wystawia fakturę korygującą, którą przesyła Konsumentowi za potwierdzeniem odbioru.

Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa Ekonomik – Andrzej Komosa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówień. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Informacje ogólne

Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Przekazane dane osobowe (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu), są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient wyraził zgodę. Jeżeli podczas składania zamówienia nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, zamówienie nie zostanie przez system przyjęte do realizacji.

Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa przetwarza Państwa dane w następujących celach:

- realizacja złożonego zamówienia (sprzedaż towarów);

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wystawienie dokumentów związanych ze sprzedażą, rejestrów i dokumentów sporządzanych na cele podatkowe);

- prawnie uzasadniony interes administratora (prowadzenie działań marketingowych).

Sklep pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach (przy składaniu zamówienia).
 2. Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączenia (adres IP).
 3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies". Szczegóły działania plików "cookies" w naszym sklepie opisane są w Informacji o Cookiem (zakładka „Polityka cookie”).

Jakie dane osobowe są nam potrzebne?

 1. Podczas rejestracji konta w naszym sklepie prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu), dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość wyświetlenia historii dokonanych zakupów.
 2. Złożenie zamówienia bez rejestracji - w trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych wymienionych w punkcie 1.
 3. Zarejestrowani klienci sklepu mogą dokonać zmian danych poprzez edycję w Panelu klienta.

 

 1. Realizacja zamówienia i obowiązek prawny (dokumenty związane ze sprzedażą)
 1. Administrator danych: Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa; adres: ul. Czerska 18 m. 145, 00-732 Warszawa; telefon: 796-826-245 i 510-10-33-55; adres e-mail: info@ekonomik.net.pl; www.ekonomik.net.pl.
 2. Cele przetwarzania danych: realizacja zamówienia (warunek zawarcia umowy) i obowiązek prawny.
 3. Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy (realizacja zamówienia) i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:

- Home.pl – dane osobowe klientów pobierane są poprzez składanie zamówienia w sklepie internetowym Wydawnictwa Ekonomik – Andrzej Komosa. Sklep zamieszczony jest na serwerze Home.pl, z którą zawarta została umowa powierzenia danych osobowych. Dane zabezpieczone usługą SSL (szyfrowanie połączeń) świadczoną przez Home.pl.

- Poczta Polska – zamówione książki przesyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, która jako administrator danych osobowych odpowiada za właściwe przetwarzanie danych osobowych, w tym danych Klientów Wydawnictwa.

- Biuro Rachunkowe – przetwarza dane osobowe klientów na podstawie umowy powierzenia. Te dane występują w rejestrach VAT i na fakturach korygujących.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych jest ograniczony. Faktury w wersji elektronicznej i papierowej oraz dokumenty związane z przesyłką pocztową i reklamacjami są usuwane w momencie przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym powinno nastąpić rozliczenie podatku. Dokumenty za 2018 rok usunięte zostaną usunięte zgodnie z przepisami prawa podatkowego - 31 grudnia 2024 r.
 2. Osoba, która składając zamówienie wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia, do dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych w dowolnym momencie, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu obowiązywania zobowiązań podatkowych.

W tym celu należy przesłać do Wydawnictwa Ekonomik wiadomość e-mail na adres: info@ekonomik.net.pl z odpowiednim żądaniem: usunięcia (sprostowania, itd.) danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uważa ona, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby narusza przepisy prawa.
 2. Zgoda ma charakter dobrowolny, nie ma obowiązku jej podpisywania. Odmowa podpisu spowoduje, że zamówienie nie zostanie przyjęte.
 1. Prawnie uzasadniony interes administratora (prowadzenie działań marketingowych)

„Wydawnictwo Ekonomik Andrzej Komosa” będzie przetwarzać – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO dane osobowe Klientów (osoby, które dokonały zakupu) w celu przesyłania oferty i innych materiałów o wydanych książkach . Warunkiem takiego przetwarzania jest przekazanie następujących informacji:

 1. Administrator danych: Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa, adres: ul. Czerska 18 m. 145, 00-732 Warszawa; telefon: 796-826-245 i 510-10-33-55; adres e-mail: info@ekonomik.net.pl; www.ekonomik.net.pl.
 2. Celem przetwarzania danych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) jest przekazywanie 2 - 4 razy w roku informacji na temat oferty naszego Wydawnictwa i innych informacji o wydanych książkach.
 3. Podstawą przetwarzania jest interes prawny administratora.
 4. Dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania pocztą elektroniczną (zabezpieczonej usługą SSL (szyfrowanie połączeń) świadczoną przez Home.pl) oferty handlowej i innych informacji. Dane te nie będą udostępniane nikomu poza Home.pl.
 5. Czas przetwarzania danych (imię i nazwisko oraz adres e-mail). Klient może w każdej chwili żądać zaprzestania przetwarzania przez Wydawnictwo danych w celach marketingowych. Wtedy Wydawnictwo nie będzie przesyłać ofert handlowych i innych informacji na temat wydawanych książek. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo żądania od Wydawnictwa Ekonomik – A. Komosy: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych.

W tym celu należy przesłać do Wydawnictwa Ekonomik wiadomość e-mail na adres: info@ekonomik.net.pl z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uważa ona, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby narusza przepisy prawa.
 1. Zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wydawnictwo Ekonomik Andrzej Komosa” wysyłając zawiadomienie o zrealizowaniu zamówienia (wysyłka zamówionych książek) będzie prosić – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO – o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, które dokonały zakupu. Zgoda musi być wyrażona po zapoznaniu się Klienta z następującymi informacjami:

 1. Administrator danych: Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa, adres: ul. Czerska 18 m. 145, 00-732 Warszawa; telefon: 796-826-245 i 510-10-33-55; adres e–mail: info@ekonomik.net.pl; www.ekonomik.net.pl.
 2. Celem przetwarzania danych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) jest przekazywanie 2–4 razy w roku informacji na temat oferty naszego Wydawnictwa i innych informacji o wydanych książkach.
 3. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) uzyskane poprzez wyrażenie zgody będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania pocztą elektroniczną (zabezpieczonej usługą SSL (szyfrowanie wiadomości) świadczoną przez Home.pl). Dane te nie będą udostępniane nikomu poza Home.pl.
 5. Czas przetwarzania danych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) jest nieograniczony. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie;
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Wydawnictwa Ekonomik – A. Komosy: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych.

W tym celu należy przesłać do Wydawnictwa Ekonomik wiadomość e-mail na adres: info@ekonomik.net.pl z odpowiednim żądaniem: usunięcia (sprostowania…. itd.) danych. Wycofanie zgody na wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uważa ona, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby narusza przepisy prawa.
 2. Zgoda może być wyrażona jedynie przez Osobę pełnoletnią. Osoba podpisująca zgodę oświadcza, że jest pełnoletnia.
 3. Zgoda ma charakter dobrowolny, nie ma obowiązku jej podpisywania. Odmowa podpisu spowoduje, że Wydawnictwo nie będzie przesyłać ofert handlowych i innych informacji na temat wydawanych książek.

Niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganej przepisami RODO, konieczne jest wyrażanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą następujących dwóch zgód:

 1. Zgoda na używanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy) dla celów marketingu bezpośredniego. Podstawa prawna: art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 tekst jedn. z 12 października 2017 r.;
 2. Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej (oferta handlowa i inne informacje związane w wydawanymi książkami. Podstawa prawna art. 10. Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. z dnia 24 czerwca 2017 r.

 

Ochrona Twoich danych osobowych

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań aby poziom świadczonych przez nas usług gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

Dostęp do Twoich danych osobowych ma tylko pracownik sklepu, który został przeszkolony zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisał zobowiązanie ich do ochrony. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Należą do nich: zabezpieczenie komputerów hasłami, szyfrowanie i zabezpieczenie przesyłanych przez pocztę elektroniczną i stronę internetową informacji, takich jak hasła, loginy i dane osobowe.

Kontakt

Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy się z Tobą korzystając z podanego podczas rejestracji e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami.

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy Cię drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Rozstrzyganie sporów

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

1. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami);

2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

2. Ewentualne zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Załącznik 1. Reklamacja                                       Załącznik 2. Odstąpienie od umowy                                          
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl