Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » INFO DLA NAUCZYCIELI

INFO DLA NAUCZYCIELI


Ustawa o systemie oświaty reguluje zagadnienia dotyczące programów i podręczników.

Informacja o programach
Nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania dla danego zawodu. Program dla zawodu musi obejmować efekty kształcenia  zawarte w podstawie programowej. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza taki program do użytku w danej szkole, jako szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby wszystkie efekty kształcenia były odzwierciedlone w programie nauczania. (art. 22a.)

Informacja o podręcznikach, materiałach edukacyjnych i materiałach ćwiczeniowych

Szkoły mogą obecnie korzystać nie tylko z podręczników, ale także z materiałów edukacyjnychmateriałów ćwiczeniowych. Mówi o tym art. 22aa Ustawy. Mogą też nie korzystać z żadnego podręcznika, czy materiałów.

Tylko podręczniki muszą być wpisywane do wykazów podręczników zamieszczanych na stronie internetowej MEN. Materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe mogą być wykorzystywane bez konieczności zamieszczania ich w wykazie podręczników.

Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe na dany rok szkolny jest publikowany do publicznej wiadomości przez Dyrektora szkoły, a przygotowywany jest według określonej procedury.

Procedura opracowania zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
1. Zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły propozycję:
    a) podręcznika lub materiału edukacyjnego (jednego lub więcej);
    b) materiałów ćwiczeniowych;
2. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji nauczycieli, a w sytuacji braku porozumienia między nauczycielami –     
    samodzielnie,
ustala:
   →zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, który obowiązywać będzie we wszystkich klasach przez 3 lata;
   →materiały ćwiczeniowe, obowiązujące w poszczególnych klasach przez 1 rok.
3. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli przedmiotów zawodowych, ma prawo zmienić opublikowany wykaz lub     
     uzupełnić go.


Inne informacje:

Informacja dla nauczycieli przedmiotów: "Biurowość", "Praca biurowa", "Technika biurowa"
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl