Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
 1. Informacje ogólne

Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Przekazane dane osobowe (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu), są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient wyraził zgodę. Jeżeli podczas składania zamówienia nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, zamówienie nie zostanie przez system przyjęte do realizacji.

Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa przetwarza Państwa dane w następujących celach:

- realizacja złożonego zamówienia (sprzedaż towarów);

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wystawienie dokumentów związanych ze sprzedażą, rejestrów i dokumentów sporządzanych na cele podatkowe);

- prawnie uzasadniony interes administratora (prowadzenie działań marketingowych).

Sklep pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach (przy składaniu zamówienia).
 2. Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączenia (adres IP).
 3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies". Szczegóły działania plików "cookies" w naszym sklepie opisane są w Informacji o Cookiem (zakładka „Polityka cookie”).

Jakie dane osobowe są nam potrzebne?

 1. Podczas rejestracji konta w naszym sklepie prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu), dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość wyświetlenia historii dokonanych zakupów.
 2. Złożenie zamówienia bez rejestracji - w trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych wymienionych w punkcie 1.
 3. Zarejestrowani klienci sklepu mogą dokonać zmian danych poprzez edycję w Panelu klienta.

 

 1. Realizacja zamówienia i obowiązek prawny (dokumenty związane ze sprzedażą)
 1. Administrator danych: Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa; adres: ul. Czerska 18 m. 145, 00-732 Warszawa; telefon: 796-826-245 i 510-10-33-55; adres e-mail: info@ekonomik.net.pl; www.ekonomik.net.pl.
 2. Cele przetwarzania danych: realizacja zamówienia (warunek zawarcia umowy) i obowiązek prawny.
 3. Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy (realizacja zamówienia) i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:

- Home.pl – dane osobowe klientów pobierane są poprzez składanie zamówienia w sklepie internetowym Wydawnictwa Ekonomik – Andrzej Komosa. Sklep zamieszczony jest na serwerze Home.pl, z którą zawarta została umowa powierzenia danych osobowych. Dane zabezpieczone usługą SSL (szyfrowanie połączeń) świadczoną przez Home.pl.

- Poczta Polska – zamówione książki przesyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, która jako administrator danych osobowych odpowiada za właściwe przetwarzanie danych osobowych, w tym danych Klientów Wydawnictwa.

- Biuro Rachunkowe – przetwarza dane osobowe klientów na podstawie umowy powierzenia. Te dane występują w rejestrach VAT i na fakturach korygujących.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych jest ograniczony. Faktury w wersji elektronicznej i papierowej oraz dokumenty związane z przesyłką pocztową i reklamacjami są usuwane w momencie przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym powinno nastąpić rozliczenie podatku. Dokumenty za 2018 rok usunięte zostaną usunięte zgodnie z przepisami prawa podatkowego - 31 grudnia 2024 r.
 2. Osoba, która składając zamówienie wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia, do dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych w dowolnym momencie, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu obowiązywania zobowiązań podatkowych.

W tym celu należy przesłać do Wydawnictwa Ekonomik wiadomość e-mail na adres: info@ekonomik.net.pl z odpowiednim żądaniem: usunięcia (sprostowania, itd.) danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uważa ona, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby narusza przepisy prawa.
 2. Zgoda ma charakter dobrowolny, nie ma obowiązku jej podpisywania. Odmowa podpisu spowoduje, że zamówienie nie zostanie przyjęte.
 1. Prawnie uzasadniony interes administratora (prowadzenie działań marketingowych)

„Wydawnictwo Ekonomik Andrzej Komosa” będzie przetwarzać – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO dane osobowe Klientów (osoby, które dokonały zakupu) w celu przesyłania oferty i innych materiałów o wydanych książkach . Warunkiem takiego przetwarzania jest przekazanie następujących informacji:

 1. Administrator danych: Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa, adres: ul. Czerska 18 m. 145, 00-732 Warszawa; telefon: 796-826-245 i 510-10-33-55; adres e-mail: info@ekonomik.net.pl; www.ekonomik.net.pl.
 2. Celem przetwarzania danych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) jest przekazywanie 2 - 4 razy w roku informacji na temat oferty naszego Wydawnictwa i innych informacji o wydanych książkach.
 3. Podstawą przetwarzania jest interes prawny administratora.
 4. Dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania pocztą elektroniczną (zabezpieczonej usługą SSL (szyfrowanie połączeń) świadczoną przez Home.pl) oferty handlowej i innych informacji. Dane te nie będą udostępniane nikomu poza Home.pl.
 5. Czas przetwarzania danych (imię i nazwisko oraz adres e-mail). Klient może w każdej chwili żądać zaprzestania przetwarzania przez Wydawnictwo danych w celach marketingowych. Wtedy Wydawnictwo nie będzie przesyłać ofert handlowych i innych informacji na temat wydawanych książek. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo żądania od Wydawnictwa Ekonomik – A. Komosy: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych.

W tym celu należy przesłać do Wydawnictwa Ekonomik wiadomość e-mail na adres: info@ekonomik.net.pl z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uważa ona, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby narusza przepisy prawa.
 1. Zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wydawnictwo Ekonomik Andrzej Komosa” wysyłając zawiadomienie o zrealizowaniu zamówienia (wysyłka zamówionych książek) będzie prosić – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO – o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, które dokonały zakupu. Zgoda musi być wyrażona po zapoznaniu się Klienta z następującymi informacjami:

 1. Administrator danych: Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa, adres: ul. Czerska 18 m. 145, 00-732 Warszawa; telefon: 796-826-245 i 510-10-33-55; adres e–mail: info@ekonomik.net.pl; www.ekonomik.net.pl.
 2. Celem przetwarzania danych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) jest przekazywanie 2–4 razy w roku informacji na temat oferty naszego Wydawnictwa i innych informacji o wydanych książkach.
 3. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) uzyskane poprzez wyrażenie zgody będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania pocztą elektroniczną (zabezpieczonej usługą SSL (szyfrowanie wiadomości) świadczoną przez Home.pl). Dane te nie będą udostępniane nikomu poza Home.pl.
 5. Czas przetwarzania danych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) jest nieograniczony. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie;
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Wydawnictwa Ekonomik – A. Komosy: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych.

W tym celu należy przesłać do Wydawnictwa Ekonomik wiadomość e-mail na adres: info@ekonomik.net.pl z odpowiednim żądaniem: usunięcia (sprostowania…. itd.) danych. Wycofanie zgody na wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uważa ona, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby narusza przepisy prawa.
 2. Zgoda może być wyrażona jedynie przez Osobę pełnoletnią. Osoba podpisująca zgodę oświadcza, że jest pełnoletnia.
 3. Zgoda ma charakter dobrowolny, nie ma obowiązku jej podpisywania. Odmowa podpisu spowoduje, że Wydawnictwo nie będzie przesyłać ofert handlowych i innych informacji na temat wydawanych książek.

Niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganej przepisami RODO, konieczne jest wyrażanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą następujących dwóch zgód:

 1. Zgoda na używanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy) dla celów marketingu bezpośredniego. Podstawa prawna: art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 tekst jedn. z 12 października 2017 r.;
 2. Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej (oferta handlowa i inne informacje związane w wydawanymi książkami. Podstawa prawna art. 10. Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. z dnia 24 czerwca 2017 r.

Ochrona Twoich danych osobowych

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań aby poziom świadczonych przez nas usług gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

Dostęp do Twoich danych osobowych ma tylko pracownik sklepu, który został przeszkolony zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisał zobowiązanie ich do ochrony. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Należą do nich: zabezpieczenie komputerów hasłami, szyfrowanie i zabezpieczenie przesyłanych przez pocztę elektroniczną i stronę internetową informacji, takich jak hasła, loginy i dane osobowe.

Kontakt

Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy się z Tobą korzystając z podanego podczas rejestracji e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami.

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy Cię drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl